Проект

Проектът адресира проблема за предлагането на практическо обучение в модния сектор, доминиран от малки, средни и микро предприятия. Целта на TEXAPP е да насърчи и засили предлагането на практическо обучение в малки, средни и микро предприятия в сектора чрез тясно сътрудничество между Euratex (Европейската конфедерация по текстил и облекло, представляваща националните асоциации в сектора) и неговите партньори.

За насърчаване предлагането на практическо обучение по интегриран начин за сектор текстил и облекло, най-важното е подкрепяща бизнес-среда, предлагаща практическа помощ за малките и средни предприятия (МСП). Чрез тясно сътрудничество, партньорите по проект TEXAPP ще създадат и осигурят структура и инструменти, ориентирани към сектор текстил и облекло с оглед на нуждите на МСП и пречките, пред които те са изправени в това отношение. Секторният пакет от инструменти, който ще бъде разработен, цели да подпомогне МСП да изградят, планират, предоставят и осигурят качеството на практическо обучение, включително оценка на обучаемите. Проектът TEXAPP ще произведе целеви инструменти за натрупване на ресурси, споделяне на информация, обмен на знания, развиване на идеи и учене от опита на другите.

Този уебсайт използва "бисквитки" с цел по-добра услуга за нашите посетители.