Το έργο, αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών (μαθητείας) στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της μόδας. Ο στόχος του έργου TEXAPP, είναι η ενίσχυση και προώθηση της προσφοράς της μαθητείας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ της EURATEX (Ευρωπαϊκός φορέας – Κοινωνικός Εταίρος) και των εταίρων – μελών της.
Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η δημιουργία περιβάλλοντος που θα προσφέρει ουσιαστική και πρακτική βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι εταίροι του έργου TEXAPP πρόκειται να αναπτύξουν και να παρέχουν εργαλεία προσανατολισμένα στις ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης. Το κλαδικό (κλάδος κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης) πακέτο που θα υλοποιηθεί πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως βοηθητικό πακέτο, για τη δημιουργία, το σχεδιασμό, την ολοκλήρωση, τη διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών (μαθητείας) καθώς και την αξιολόγηση των μαθητευόμενων. Το έργο TEXAPP θα αναπτύξει στοχευμένα εργαλεία για την συγκέντρωση πόρων, την ανταλλαγή πληροφορίας, την προώθηση γνώσης, την ανάπτυξη ιδεών και τη μάθηση μέσω της ανταλλαγής εμπειριών των συμμετεχόντων.

TEXAPP HUB_European Case Studies and Good Practices

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες.