Καλώς ήλθατε στο Κέντρο Τεχνογνωσίας και Πληροφόρησης για τη Μαθητεία (TEXAPP Hub) το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα μαθητείας διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.
Σε αυτήν την πλατφόρμα, οι χρήστες μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες που συγκεντρώνονται με συστηματικό τρόπο και διαιρούνται κατά:

• Εθνικά προγράμματα κατάρτισης.
• κανόνες επιλεξιμότητας για εθνικά προγράμματα κατάρτισης ·
• λεπτομέρειες χρηματοδότησης των εθνικών προγραμμάτων κατάρτισης ·
• συνδέσμους με πηγές πληροφοριών για τα εθνικά προγράμματα κατάρτισης ·
• Μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα καλών πρακτικών.
• Εκπαιδευτικά μαθήματα για μέντορες/επιβλέποντες

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες.